USŁUGI PORZĄDKOWE
Sprzątanie pomieszczeń wg. poniższego zakresu:

Zakres prac obejmowałby:

  1. Odkurzanie, zamiatanie i mycie powierzchni biurowych, socjalnych, korytarzy klatek schodowych, WC,
  2. Ścieranie kurzy ze sprzętów, mebli etc.,
  3. Mycie lamperii, płytek, drzwi,
  4. Wynoszenie śmieci z w/w pomieszczeń i składowanie do miejsc wskazanych przez zleceniodawcę,
  5. Mycie okien,
  6. Pranie firan,
  7. Wykładanie worków w koszach na śmieci.


Istnieją dwa możliwe warianty oferty:

- Wykonywanie oferowanych prac przez dotychczasowych pracowników (w tym wypadku cena usługi zależna jest od aktualnych zarobków pracowników i może być ustalona w wyniku negocjacji z Waszym zakładem i pracownikami),


- Wykonywanie oferowanych prac przez naszych pracowników.