OCHRONA OSÓB I MIENIA

Jako przedsiębiorstwo posiadamy koncesję nr L-1064/00 wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2000 roku na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.

Prowadzimy usługi ochronne w zakresie ochrony obiektów, monitorowania, konwojowania, ochrony imprez masowych, projektowania i montowania systemów alarmowych oraz systemów telewizji przemysłowej. Prowadzimy kursy na licencję I-go i II-go stopnia pracownika ochrony fizycznej.

>SZCZEGÓŁY<